Priser

Flg. priser er gældende for skoleåret 2023 – 2024 (gældende fra 1.august 2023).

Det incl. lejrskole, grupperejser og transport til/fra skole.
Betaling pr. måned. Juli måned er gratis.

1. barn 2. barn 3. barn 4. barn
Skolepenge
0. – 3. klasse kr 838 kr 630 kr 556 gratis
4. – 5. klasse kr 1114 kr 838 kr 630 gratis
6. – 7. klasse kr 1170 kr 894 kr 685 gratis
8. – 9. klasse kr 1378 kr 1102 kr 894 gratis
Mad kr 568 kr 568 kr 568 kr 568

 

 SFO/Klub  1. barn 2. barn 3. barn 4. barn
Fuld Sfo plads (incl feriepasning undt. juli md) kr 934 kr 833 kr 733 kr 733
Eftermiddagsmodul kr 697 kr 617 kr 568 kr 568
Morgenmodul kr 360 kr 360 kr 360 kr 360
Klub 4-9 kr 472 kr 472 kr 472 kr 472
Feriepasning pr. dag (åben for alle skolebørn) kr 83 kr 83 kr 83 kr 83

Søskenderabat opnås for følgende:
Søskende omfatter biologiske søskende, adoptivsøskende, sammenbragte børn og plejebørn. Det er et krav for at få søskendetilskud, at børnene har bopælsadresse i samme hjem.

Der ydes ikke søskendetilskud på tværs af skole og daginstitution.

Der ydes søskenderabat i fuld SFO og eftermiddagsmodul, de andre moduler i SFO/Klub giver ikke søskenderabat.

Der kan søges fripladstilskud en gang årligt i september (skemaer bliver sendt ud med fredagsbrevet). Eventuel tildelt tilskud bliver fratrukket forældrebetaling i foråret. Familier som føler sig økonomisk klemt, er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen, det kan enten gøres direkte til et bestyrelsesmedlem eller via skoleleder.

Priserne indexreguleres årligt til skolestart efter nettoprisindeks, men minde bestyrelsen beslutter andet.