Priser

Flg. priser er gældende for skoleåret 2021 – 2022 (gældende fra 1.august 2021).

Det incl. lejrskole, grupperejser og transport til/fra skole.
Betaling pr. måned. Juli måned er gratis.

1. barn 2. barn 3. barn 4. barn
Skolepenge
0. – 3. klasse kr 760 kr 571 kr 505 gratis
4. – 5. klasse kr 1010 kr 760 kr 571 gratis
6. – 7. klasse kr 1061 kr 811 kr 622 gratis
8. – 9. klasse kr 1250 kr 1000 kr 811 gratis
Mad kr 515 kr 515 kr 515 kr 515

 

 SFO/Klub  1. barn 2. barn 3. barn 4. barn
Fuld Sfo plads (incl feriepasning undt. juli md) kr 898 kr 801 kr 705 kr 705
Eftermiddagsmodul kr 632 kr 559 kr 515 kr 515
Morgenmodul kr 326 kr 326 kr 326 kr 326
Klub 4-9 kr 428 kr 428 kr 428 kr 428
Feriepasning pr. dag (åben for alle skolebørn) kr 80 kr 80 kr 80 kr 80

Søskenderabat opnås for følgende:
Søskende omfatter biologiske søskende, adoptivsøskende, sammenbragte børn og plejebørn. Det er et krav for at få søskendetilskud, at børnene har bopælsadresse i samme hjem.

Der ydes ikke søskendetilskud på tværs af skole og daginstitution.

Der ydes søskenderabat i fuld SFO og eftermiddagsmodul, de andre moduler i SFO/Klub giver ikke søskenderabat.