Priser

Flg. priser er gældende for skoleåret 2022 – 2023 (gældende fra 1.august 2022).

Det incl. lejrskole, grupperejser og transport til/fra skole.
Betaling pr. måned. Juli måned er gratis.

1. barn 2. barn 3. barn 4. barn
Skolepenge
0. – 3. klasse kr 806 kr 605 kr 535 gratis
4. – 5. klasse kr 1071 kr 806 kr 605 gratis
6. – 7. klasse kr 1125 kr 860 kr 659 gratis
8. – 9. klasse kr 1325 kr 1060 kr 860 gratis
Mad kr 546 kr 546 kr 546 kr 546

 

 SFO/Klub  1. barn 2. barn 3. barn 4. barn
Fuld Sfo plads (incl feriepasning undt. juli md) kr 898 kr 801 kr 705 kr 705
Eftermiddagsmodul kr 670 kr 593 kr 546 kr 546
Morgenmodul kr 346 kr 346 kr 346 kr 346
Klub 4-9 kr 454 kr 454 kr 454 kr 454
Feriepasning pr. dag (åben for alle skolebørn) kr 80 kr 80 kr 80 kr 80

Søskenderabat opnås for følgende:
Søskende omfatter biologiske søskende, adoptivsøskende, sammenbragte børn og plejebørn. Det er et krav for at få søskendetilskud, at børnene har bopælsadresse i samme hjem.

Der ydes ikke søskendetilskud på tværs af skole og daginstitution.

Der ydes søskenderabat i fuld SFO og eftermiddagsmodul, de andre moduler i SFO/Klub giver ikke søskenderabat.

Der kan søges fripladstilskud en gang årligt i september (skemaer bliver sendt ud med fredagsbrevet). Eventuel tildelt tilskud bliver fratrukket forældrebetaling i foråret. Familier som føler sig økonomisk klemt, er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen.