Om skolen

Friskolen i Thorlund er en grundtvig-koldsk friskole. Den grundtvig-koldske friskoletradition er over 150 år gammel, og beundres den dag i dag verden over for dens skole og menneskesyn. Kold startede den første friskole i 1851 ud fra den oprindelige idé, at friskolerne skulle være frigjorte fra statens tvang vedrørende religionsundervisning, udenadslære, overhøring og trusler om straf – men friskolerne skulle også have en frihed til noget; en frihed til at komme i skole af lyst, og en åndelig frihed i betydningen “den frie tanke”.

Friskolens opgave er, i samarbejde med forældrene, at hjælpe barnet til at blive “et helt menneske”, der på bedst mulig vis “dannes til at leve livet”. På Friskolen i Thorlund skal skolelivet – og barnelivet – være meningsfuldt i sig selv, og ikke blot en forberedelse til voksenlivet.

En forudsætning for at barnet kan lære, er, at barnet har lyst til at lære. I skolegangen er barnets trivsel derfor i højsædet. Udgangspunktet er det enkelte barns livssituation, og hvert barn betragtes som unikt.

På skolen har vi:

   • Rolige og uforstyrrede omgivelser.
   • Skov, boldbaner og legeplads.
   • Flotte og hyggelige lokaler.
   • Lejrskole for alle.
   • Klasseture/gruppeture.
   • SFO/klub for alle.
   • Frokostordning og frisk frugt.
   • Samarbejde mellem indskoling, SFO og naturbørnehave.
   • Veluddannede medarbejdere.

Skolen tilbyder undervisning fra 0.-9. klasse. Undervisningen foregår i samlæste grupper på ca. 16 elever med et tæt samarbejde på tværs af årgangene.