Fripladstilskud

Fripladstilskud til SFO-betaling


I lighed med fripladstilskud til betaling af skolepenge afsættes hvert år i Finansloven et beløb til fripladstilskud til SFO-betaling til elever i friskoler og private grundskoler. Fripladstilskud kan gives til elever i 0.- 3. klassetrin.

Undervisningsministeriet har uddelegeret fordeling af beløbet til ”Fordelingssekretariatet”. Beløbet fordeles på grundlag af det dokumenterede behov ved de enkelte skoler. Skolens behov beregnes på grundlag af alle indsendte ansøgninger i hele landet, og dokumentationen skal baseres på en ansøgning for den enkelte elev.

Forældreansøgningsskemaet om fripladstilskud til skolepenge inkluderer en rubrik vedr. ansøgning om tilskud til SFO-betaling. Skolen udleverer forældreansøgnings-skemaet til samtlige forældre.

I ansøgningsskemaet oplyses om:

1. Personlig indkomst
2. Kapitalindkomst
3. Aktieindkomst

Ovenstående skal dokumenteres overfor skolen ved forevisning af årsopgørelse.

Den personlige indkomst, der lægges til grund for fordelingen af fripladstilskuddet, er indkomsten for det kalenderår, der ligger forud for det kalenderår, hvori skoleåret begynder. Det er således eksempelvis for skoleåret 2006/2007 kalenderåret 2005.
Skolen er frit stillet med hensyn til fordeling af de bevilgede midler. Skolen kan dog kun uddele til de elever, for hvem ansøgningsskemaet er godkendt af Fordelingssekretariatet, og skolen har pligt til at tage hensyn til forældrenes økonomiske forhold. Det tildelte beløb må ikke være højere end betalingen for SFO, og må kun anvendes til nedsættelse af denne betaling.

Fordelingssekretariatet udsender hvert år en vejledende fordelingsnøgle til skolerne.

Ud over det bevilgede tilskud kan Friskolen supplere med et beløb. Beløbet fastlægges hvert år ved budgetlægningen.

Juni 2006