SFO/Klub dagens gang

Dette er beskrivelsen af vores nuværende struktur for dagens gang. I hver måned har vi også et tema for måneden, som vi vil tilbyde forskellige kreative aktiviteter i forhold til.

Overordnet fokus er naturligvis vores pædagogiske mål og indholdsbeskrivelsen for SFO’en.

Struktur:

Morgen:

MorgenSFO er åben for de børn, som er tilmeldt fuld SFO eller som har morgenmodul.

Der er morgenmad til ca. 7.15 (senest). Vi har leg inde samt udenfor, alt efter hvad børnene selv vælger. Vi sætter lidt kreative aktiviteter i gang, som er i overensstemmelse med eftermiddagstilbuddet.

Vi hjælper børnene til morgensang ca kl. 7.55, så alle lander i ro, inden der ringes ind.

Eftermiddag – mandag til torsdag:

Kl. 12.00 alle går ud

Ca 12.30 vi åbner kreative værksted og SFO lokalet. Når vi har perioder med varmere og tørt vejr, så tager vi det kreative med udenfor så vidt muligt også legesager.

Ca. 13.40 samling og eftermiddagsmad

Ca. 14.00 1. Fællesleg som er obligatorisk

Ca. 14.30 2. Fællesleg som er frivillig

Ca. 15 vi åbner indenfor igen

Ca. 15.45 bliver vi et hus, og de børn som er tilbage i SFO’en går udenfor på vuggestuens legeplads, hvor alle husets børn leger sammen indtil afhentning.

Første fællesleg (varer 20-30 minutter) er, hvor vi ønsker alle skal deltage. Den afløses af en anden fællesleg med frivillig deltagelse.

Eftermiddag – fredag:

Kl. 12.00 Vi åbner SFO lokalet.

Når vi har perioder med varmere tørt vejr, så tager vi legesager med udenfor.

Fredag er anderledes end de andre dage, også fordi ofte er antal af børn lavere og fordi der ikke er så mange busser om eftermiddagen.

Vi leger stadig gerne med børnene både ind og udenfor.