6.02 Befordring – bus

Thorlundbusserne – et væsentligt skole-hjem-samarbejde.

Hvorfor har vi vores egne busser?

En gang var det muligt at køre med offentlig skolebus til/fra skolen både internt i Ikast-Brande kommune og på tværs af kommuneskel. Desværre blev en del ruter nedlagt, og vi blev dermed nødsaget til at købe vores egen mini skolebus i 2016. Den første bus er blevet udskiftet til en større, og i 2023 tilkøbes en mini-elbus, dermed vi nu har to busser til daglig drift.

Hvordan kører Thorlundbusserne?

Det at have vores egne busser giver os fleksibilitet, fordi vi tilpasse ruterne efter, hvor der er behov. Vi lægger en del kræfter i buskørsel både økonomisk og tidsmæssigt. Vi vil gerne hente og bringe de elever, som ikke kan komme med offentlig bus, så det er praktisk muligt at tilvælge og fastholde os som skole.

Hvad tilrettelægges ruterne efter?

Ruterne tilrettelægges efter:

 • At nå flest mulige elever på kortest mulig tid.
 • Hvornår eleverne har fri, så de har så lidt ventetid som muligt.
 • At minimere køretid og arbejdstid for chaufførerne.
 • Hvor lang ruterne maksimal skal være, så sidste elev maksimalt er i bussen 60 minutter.
 • At tilbyde hjemkørsel fra SFO så sent som muligt.
 • Kørselsbehovet på den pågældende rute, og er derfor ikke nødvendigvis ens fra dag til dag, f.eks. ved afbud.

Hvad koster det?

Det er gratis for alle at køre med vores busser, ligesom vi også refunderer udgiften til andre betalingsbusser, for de elever der kan komme til/fra med sådanne – send kvittering til skolens mail.

Hvem må køre med?

Elever fra lillegruppen til ældstegruppen må køre med, hvis de ikke ellers kan komme til/fra skole med andre offentlige busser.

Vi anbefaler, at elever i minigruppen bringes og hentes af forældre/bedsteforældre. En primær årsag er, at vi gerne vil have tæt forældresamarbejde og kontakt, så skolen opleves som en forlængelse af hjemmet. Det er lettest, når man ses ofte.

Der er også elevens garderobe, som når eleven er yngre, kræver mere hjælp fra forældre end når eleven bliver større og mere selvhjulpen.

Det at skulle med bussen kræver en del færdigheder og det forudsætter en vis modenhed, fysik og selvstændighed – se næste punkt – hvilket også er en primær årsag til, at vi anbefaler at vente til 2. klasse eller gerne senere, alt efter det enkelte barn.

Hvad skal eleven selv kunne?

Busplan og ruter er tilrettelagt, så der ikke er ret meget ekstra tid, også af hensyn til de andre elever

Derfor er det vigtigt, at øve sig på følgende, inden opstart:

 • Vide, hvad tid man skal med bussen (varierer fra dag til dag)
 • At kunne klokken.
 • Kunne afbryde sin leg, når bustiden for den bus man skal med bliver annonceret (med enkelt påmindelse).
 • Selv kunne finde sine ting, som man skal have med hjem (skoletaske, vådt tøj, cykelhjelm mm)
 • Selv kunne holde orden i sin garderobe (når der ikke er forældre til at hjælpe en med det).
 • Gå ud til bussen og huske alle sine ting.
 • Selv kunne løfte sine ting ind i bussen og selv kunne løfte dem ud igen.
 • Åbne og lukke døren i bussen- især hvis man skal stå af et sted uden større elever.
 • Selv kunne tage sele på og af, og holde styr på sine ting i bussen.
 • Kunne holde øje med ruten og evt. have dialog med chaufføren.
 • Selv kunne gå hjem fra aftalt stoppested (færdes i trafik)
 • Hvis eleven kommer med bussen om morgenen, skal eleven selv kunne løfte sine ting med ind i garderoben, sætte ting på plads i garderoben, og holde orden i samme.

Stoppested

Som udgangspunkt så fragter eleverne sig hen til et aftalt stoppested. Når ens barn skal begynde at køre med vores busser, har vi dialog om stoppested. Der kan være særlig forhold (f.eks. farlig vej) som vi så vidt muligt gerne tager hensyn til. Disse særlige forhold tilpasses efter barnets alder.

Vigtigheden af daglig kontakt og busmestring

Er dit barn klar til at køre med bus, uanset om det er vores Thorlundbusser eller en af de andre busser, så lad dit barn starte op med at køre med bus en eller få dage om ugen.

Er dit barn tilmeldt SFO, så hjælper SFO personalet meget gerne dit barn med at få en tryg start på det at komme med bus. SFO har inden opstart dialog med jer, så det er afklaret, hvad netop jeres barn har behov for, og der er lagt en tydelig plan.

At barnet selv lærer at mestre buskørsel giver en følelse af selvstændighed og frihed, både for barn og forældre. Det at holde stabil og regelmæssig opdateringer med personalet i SFO’en er med til at sikre, at alle er informerede om barnets fremskridt og eventuelle udfordringer.

Lad gerne barnet få dage, hvor det kan fordybe sig i sin leg uden afbrydelser, indtil I som forældre kommer. Her kan barnet vise jer noget fra sin hverdag og hvad det lige nu er optaget af. Vi opfordrer derfor til, at overgå til bus bliver en løbende proces over flere skoleår.

Vent gerne med at give helt slip på dit barn indtil mellemtrin, så selvom dit barn kører med bus til og fra skolen, så kom ofte i huset. Hjælp barnet med at holde orden i sine ting. Der kan være f.eks. en våd trøje gemt eller glemt, så den enten er i garderoben, i glemt tøj eller på boldbanen.

At mestre at køre med bus kan hjælpe dit barn til ikke blot at blive mere selvstændigt, men også til at udvikle vigtige livsfærdigheder, der vil være nyttige igennem hele livet. Vi mener, at mestre buskørsel er en del af det at være et sundt barn.

Tid og ure på skolen

På skolen har vi forskellige ure opsat, inklusiv et digitalt ur, som er synligt udefra. Det er en god idé, at barnet bærer sit eget ur, forudsat at det ikke indeholder mobilfunktioner, da skolen er en mobilfri zone.

Nogle mobilure har en skolefunktion, hvor de kun kan fungere som et ur i et bestemt tidsrum, det er også god en mulighed.

Forberedelse og information

Sørg for, at barnet altid har en opdateret busplan, og lær det at bruge planen selvstændigt. Forbered barnet på, hvordan man håndterer situationer, hvor bussen måske er forsinket, eller hvis barnet går glip af sin stoppested.

Det kan være en stor hjælp at lave en personlig busplan for jeres barn, som I kan hænge i barnets garderobe. Den kan indeholde billeder eller tekst om de ting, barnet også skal huske.

Hvad hvis man kommer for sent til bussen

Busserne afgår præcist som angivet på busplanen. Kommer et barn for sent, kan vi desværre ikke garantere, at barnet kan komme med en senere bus selv ved ledige pladser, fordi ruterne varierer. Alt efter barnets alder tager barnet selv kontakt hjem eller beder ansatte om hjælp. Går barnet i SFO, kontakter SFO personalet hjemmet.

Hvad hvis barnet bliver sygt eller vi holder ferie

I tilfælde af sygdom eller planlagt fravær på almindelige skoledage, send venligst en sms til Thorlundbussernes mobil senest aftenen før. Det er vigtigt for chaufførerne at vide dette, da det påvirker planlægningen af ruterne med antallet af passagerer.

Kommer der nogle gange ændringer i afgangene

Busplanen tilpasses kvartalsvist efter skoleskemaet. Ændringer kommunikeres via fredagsbrevet. Ved dage med ændringer i skemaet som f.eks. pædagogiske dage, følger busserne fredagsplanen, og dette meddeles også i fredagsbrevet.

Det kan også være i forbindelse med lejrskolen, hvor I vil blive oplyst i fredagsbrevet om ændringer.

Det levende ord – personlig dialog

Denne information om busserne erstatter ikke personlig dialog. Har I spørgsmål, særlige behov eller andet, er I altid velkomne til at tage en snak med os. Vi værdsætter dialog og samarbejde højt.

 

Juni 2024