Prøvefri 9.klasse

At gå i 9.klasse på Friskolen i Thorlund betyder i praksis, at eleverne mødes af den pædagogik og struktur, de har været vant til: Fagopdelt undervisning, sammenlæste grupper og et højt fagligt niveau samt stort fokus på trivsel og fællesskab. 9.klasse sammenlæses med 8.klasse og består af 16 elever. Den enkelte elevs faglige udvikling og niveau følges nøje via diagnosticerende prøver i engelsk, dansk og matematik, ligesom der afholdes fordybelsesdage og laves projektopgave.

Prøvefriheden giver den fordel, at den daglige undervisning kan fokusere på andet end prøveforberedelse, at læseferien i stedet kan anvendes til undervisning i stedet for ‘terperi’ samt at eksamenspresset tages fra elevernes skuldre. I forhold til optagelse på ungdomsuddannelserne samarbejder vi – som alle andre skoler – med UU (UngdomsUddannelsesvejleder) med uddannelsparathedsvurdering. Uanset hvilken ungdomsuddannelse, den enkelte elev ønsker at gå på, er dette muligt via en ministeriel skriftlig prøve i dansk, matematik, engelsk og fysik på sammenlagt 4 timer. Undtaget herfra er HF efter 9.klasse, hvilket kræver en afgangsprøve (FP9). Tager man på efterskole i 10 klasse, vil der herefter være mulighed for at gå på HF.
Vi mener, at prøvefriheden er en styrkelse – og ikke en svækkelse – af elevernes læringsmuligheder og trivsel, og at det bestemt ikke stiller dem dårligere i forhold til at blive optaget på og gennemføre ungdomsuddannelse.