Bestyrelsens udviklingsseminar

Bestyrelsen arbejder  med at styrke skolens identitet og selvforståelse, så alle – skolekreds og personale – får et endnu skarpere billede af, hvad Friskolen i Thorlund står for. Til dette arbejde har støtteforeningen Uglen doneret 16.000 kr. til et udvikingsseminar, og der er nedsat en planlægningsgruppe, som pt. arbejder med følgende: