Læsning – et indsatsområde i skolen

Som et nyt tiltag har vi i skolen læsebånd for alle skoleelever.

Hvad er læsebånd

Med læsebånd menes der, at alle skolens elever hver morgen læser 20 minutter fra kl. 8.50 – 9.10. De dage hvor der er morgensang, ligger læsebåndet de efterfølgende 20 minutter. Læsebåndet er ikke til lektielæsning, men til træning af læsefærdigheder.

Hvorfor læsebånd

Hvad er målet med læsebånd

Hvordan gør vi det

Der er naturligvis forskellige forventninger til, hvad eleverne skal præstere i de forskellige grupper. I Mini- og lillegruppen skal læsebåndet tilpasses elevernes koncentrationsevne og faglige ståsted. Her kan fortælling, oplæsning, storbogs-læsning i fællesskab være gode aktiviteter, og man kan måske selv lave en lille bog.

I mellem- og storegruppen forventer vi, at eleverne kan læse koncentreret i 20 min. Det vil absolut være en fordel for den enkelte elev, hvis der medbringes en bog hjemmefra, som eleven er motiveret for at læse, så en indsats med at komme på biblioteket/boghandleren vil være en stor støtte for barnet. I storegruppen vil der også være mulighed for at læse “Månedens bog”, men når den er læst, skal der gerne medbringes egen bog. Der vil være bøger til låns i klassen, men dette bør ses som en nødløsning, da vi ikke har et særlig stort udvalg af bøger, så det er ikke sikkert, at man kan finde en motiverende bog der.

Hvis man i mellem- og storegruppen kommer for sent og døren er lukket til grupperummet, bliver man udenfor og laver noget andet fagligt i fællesrummet. Dette er for at sikre den ro, der skal være til læsebåndet – der skal være absolut læsero uden forstyrrelser.