At gå på Friskolen i Thorlund er at være en del af et fællesskab. Elevernes trivsel og læring afhænger af, at fællesskabet er velfungerende, og det kommer ikke af sig selv, når en flok voksne og børn sættes sammen. Vi arbejder bevidst på at øge fællesskabsfølelsen ved bl.a:

  • fællesspisning hver dag
  • 3 dages lejrskole for hele skolen samlet hvert år
  • 1 årlig gruppetur for alle grupper – i Store- og Ældstegruppen med overnatning, og hvert andet år går Ældstegruppens tur til udlandet
  • daglig morgensang, hvor der synges 2 sange, gives beskeder og noteres fravær
  • ugentlig fælles fortælletime for alle elever i 2.-9.klasse