Priser

Flg. priser er gældende for skoleåret 2020 – 2021 (gældende fra 1.august 2020).

Det incl. lejrskole, grupperejser og transport til/fra skole.
Betaling pr. måned. Juli måned er gratis.

1. barn 2. barn 3. barn 4. barn
Skolepenge
0. – 3. klasse kr 745 kr 560 kr 495 gratis
4. – 5. klasse kr 990 kr 745 kr 560 gratis
6. – 7. klasse kr 1040 kr 795 kr 610 gratis
8. – 9. klasse kr 1225 kr 980 kr 795 gratis
Mad kr 505 kr 505 kr 505 kr 505

 

 SFO/Klub  1. barn 2. barn 3. barn 4. barn
Fuld Sfo plads (incl feriepasning undt. juli md) kr 880 kr 785 kr 691 kr 691
Eftermiddagsmodul kr 620 kr 548 kr 505 kr 505
Morgenmodul kr 320 kr 320 kr 320 kr 320
Klub 4-9 kr 420 kr 420 kr 420 kr 420
Feriepasning pr. dag (åben for alle skolebørn) kr 75 kr 75 kr 75 kr 75

Søskenderabat opnås for følgende:
Søskende omfatter biologiske søskende, adoptivsøskende, sammenbragte børn og plejebørn. Det er et krav for at få søskendetilskud, at børnene har bopælsadresse i samme hjem.

Der ydes ikke søskendetilskud på tværs af skole og daginstitution.