Om skolen

  Friskolen i Thorlund er en grundtvig-koldsk friskole. Den grundtvig-koldske friskoletradition er over 150 år gammel, og beundres den dag i dag verden over for dens skole og menneskesyn. Kold startede den første friskole i 1851 ud fra den oprindelige idé, at friskolerne skulle være frigjorte fra statens tvang vedrørende religionsundervisning, udenadslære, overhøring og trusler om straf – men friskolerne skulle også have en frihed til noget; en frihed til at komme i skole af lyst, og en åndelig frihed i betydningen “den frie tanke”.

  Friskolens opgave er, i samarbejde med forældrene, at hjælpe barnet til at blive “et helt menneske”, der på bedst mulig vis “dannes til at leve livet”. På Friskolen i Thorlund skal skolelivet – og barnelivet – være meningsfuldt i sig selv, og ikke blot en forberedelse til voksenlivet.

  En forudsætning for at barnet kan lære, er, at barnet har lyst til at lære. I skolegangen er barnets trivsel derfor i højsædet. Udgangspunktet er det enkelte barns livssituation, og hvert barn betragtes som unikt.

  På skolen har vi:

  • Rolige og uforstyrrede omgivelser.
  • Skov, boldbaner og legeplads.
  • Gode, hyggelige faglokaler.
  • Ergonomiske skolemøbler.
  • Nye computere.
  • SFO for alle.
  • Lejrskole for alle (2 dage).
  • Klasseture (hver gruppe for sig).

  Skolen tilbyder undervisning fra 0.-9. klasse med ca. 8 elever på hvert klassetrin. Undervisningen foregår i grupper på ca. 16 elever.