I løbet af indeværende skoleår (’22-’23) forventer vi at kunne påbegynde 3.fase af den vision, vi har haft for skolens fysiske rammer: En tilbygning til de pyramidehusene, så der bliver endnu et grupperum (til Mellemgruppen) samt 2 toiletter og et depotrum. Finansieringen er på plads.

4.fase -og pt sidste planlagte fase – er tilbygning til børnehave/vuggestue, så der bliver 3 nye toiletter samt mere garderobeplads. Denne fase er ikke tidsfastlagt.

Herunder ses plantegning over fase 3 (tilbygning til pyramidehuse).